Relevante links

Erfgrenzen, huizenprijzen, eigendomsaktes en alle andere object informatie. Kadasterdata van ieder Pand In Nederland. Binnen Direct per E-mail. Ieder adres in Nederland. Direct in uw mailbox. Alle kadastrale data. Onafhankelijke rapporten.

Het landelijke portaal voor ruimtelijke plannen Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Het Stadsarchief Amsterdam is het historisch documentatie-centrum van de stad Amsterdam met 50 kilometer archieven, een historisch-topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven. 

BAG

Met de BAG Viewer kunt u gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG) online opzoeken en bekijken. De BAG Viewer toont de gegevens in de BAG, administratief en op een kaart. Denk aan bouwjaar en oppervlakte. U kunt de BAG Viewer gratis gebruiken. Aan het gebruik van de BAG-gegevens zijn geen voorwaarden verbonden.